دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
کارگاه کارایی ذهن و نیروهای فکری در سلامت جسم و روان با سخنرانی آقای دکتر منوچهریان روز سه شنبه مورخ 22/8/97 از ساعت 9 الی 12 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان هفتم تیر برگزار میگردد.
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه